1/9/07

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα η πολιτεία παρέχει τη δυνατότητα σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας να δημιουργήσουν τις δικές τους «σχολικές ιστοσελίδες» (websites) μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.).
Αυτή τη δυνατότητα αξιοποίησαν πολλά ελληνικά σχολεία (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ) και έφτιαξαν όμορφες και χρήσιμες ιστοσελίδες χάρη στο μεράκι και τη δουλειά των εκπαιδευτικών δημιουργών τους.

Δυστυχώς, όμως, τα περισσότερα ελληνικά σχολεία δεν εκμεταλλεύονται, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, τη δωρεάν προσφερόμενη δυνατότητα.

Όπως θα διαβάσετε στην ενότητα "ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ" μόνο το 1ο ΕΠΑ.Λ. & 1ο Τ.Ε.Ε. Αμαρουσίου έχουν παρουσία στο διαδίκτυο. Ενημερώστε μας για νέες παρουσίες.


Τι είναι το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο;

Το Yπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (YπΕΠΘ) ανταποκρινόμενο στην ανάγκη της λειτουργικής αναδιάρθρωσης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών στη χώρα μας και στο πλαίσιο συνολικού και μακρόχρονου σχεδιασμού που αφορά την ένταξη και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση, έχει προχωρήσει στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη λειτουργία ενός τεχνολογικά προηγμένου εκπαιδευτικού δικτύου, του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου - ΠΣΔ (http://www.sch.gr/).

Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό Intranet και να παρέχει προηγμένες υπηρεσίες τηλεματικής, συντελώντας στη δημιουργία μίας νέας γενιάς εκπαιδευτικών κοινοτήτων που χρησιμοποιεί καθημερινά τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.Διαβάστε περισσότερα (.pdf).

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Κοινωνία της Πληροφορίας (www.infosoc.gr ) και κατά 25% από το εθνικούς πόρους του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (www.ypepth.gr).Η κοινοτική χρηματοδότηση γίνεται στα πλαίσια του Γ' ΚΠΣ 2000 -2006 (www.hellaskps)

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο σε αριθμούς

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) αυτή την στιγμή παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες στα σχολεία και τις διοικητικές μονάδες της εκπαίδευσης:

  1. Τη φυσική διαδικτύωση των σχολικών και διοικητικών μονάδων, μέσω του πυκνού του δικτύου διανομής και των γραμμών υψηλής ταχύτητας στο δίκτυο κορμού.
  2. Τις διατιθέμενες βασικές και προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες προς τους χρήστες της εκπαιδευτικής κοινότητας.
  3. Την αδιάλειπτη υποστήριξη των χρηστών του ΠΣΔ, μέσω ενός δυναμικού μηχανισμού HelpDesk.
  4. Τη συνεχή και αποτελεσματική ενημέρωση των εκπαιδευτικών, μαθητών και πολιτών για τις δυνατότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ΠΣΔ.
Σύμφωνα με το υπουργείο οι συνδεδεμένες σχολικές μονάδες είναι:

Βαθμίδα εκπαίδευσης-------------------------Συνδεδεμένες—Σύνολο-Ποσοστό δικτύωσης
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ----------------------------------4227------------ 6206------68.11%
ΔΗΜΟΤΙΚΟ--------------------------------------5949-------------5974------99.58%
ΓΥΜΝΑΣΙΟ --------------------------------------1954-------------1954------100%
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ---------------------------------1204-------------1204------100%
ΤΕΕ - ΣΕΚ -------------------------------------------639--------------639-------100%
ΙΕΚ ----------------------------------------------------140---------------140-------100%
ΛΟΙΠΕΣ -----------------------------------------------86---------------134--------64.18%
Μερικό σύνολο (πλην νηπιαγωγείων) --9972-----------10045--------99.27%
Δείτε το ποσοστό δικτύωσης των ελληνικών σχολείων http://www.sch.gr/portal/js_peid/aboutSch/?aboutSch=http://www.sch.gr/sch-portlets/statistics/userstats/index.php

Το Ενημερωτικό Υλικό για τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου θα βρείτε στο: